Oskused: Enesehindamine Viktoriin

Need viktoriinid aitavad teil kindlaks teha stiili, mille poole te loomulikult kaldute, ning tutvustavad teile alternatiivseid lähenemisviise, mille arendamine võib teile kasulikuks osutuda, ja juhuseid, mil need võivad olla sobivad.

Juhised: valige iga küsimuse jaoks üks allolevatest valikutest.
 
Kui olete lõpetanud, näete oma tulemust koos õigete vastuste ja tagasisidega.

Emotsionaalne intelligentsus

Andekus ja meeskonna juhtimine

Suhtlemine

Juhtimine

Paindlikkus/loovus

Organisatsiooni oskused ja aja juhtimine

Motivatsioon

Empaatia

Konfliktide lahendamine

Otsuste tegemine

Aktiivne kuulamine

Pühendumine