Projekti

Projekti kohta

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) on Euroopa majanduse selgroog. Nad esindavad 99% kõigist ELi ettevõtetest. Viimase viie aasta jooksul on nad loonud umbes 85% uutest töökohtadest ja andnud kaks kolmandikku kogu erasektori tööhõivest ELis. Euroopa Komisjon peab VKEsid ja ettevõtlust võtmetähtsusega majanduskasvu, innovatsiooni, töökohtade loomise ja sotsiaalse integratsiooni tagamisel ELis. See on eriti oluline, võttes arvesse, et Eurostati andmetel sureb esimese viie eluaasta jooksul keskmiselt üle 60% VKEdest ja töötajate õigel valimisel on palju teha.

Enamik neist väikeettevõtetest on mikroettevõtted, kus töötab vähem kui 10 töötajat. Neid tegureid arvesse võttes on õigete reisikaaslaste valimine üks väikeettevõtja põhilisi otsuseid, sest edu või ebaõnnestumise tõenäosus sõltub suuresti valitud inimestest.

Töötajad on iga ettevõtte kriitiline komponent, kuid ehkki suurtes korporatsioonides, kus on spetsiaalne personalijuhtimise osakond, on need valimised peaaegu süsteemne protsess, on VKEdes see veelgi olulisem. Töötajad on osa toote ja teenuse kättetoimetamisest. Nende tulemuslikkus, pühendumus ja lojaalsus töökohale on kriitilised, kuid veelgi enam VKE-s, kus nad peavad jagama ettevõtja kirge, motivatsiooni, väärtusi ja standardeid. Ilmselt on valimised seotud tehnilise pädevusega, kuid mikroettevõttes, kus on otsesem ja inimlikum kontakt, on ka muid aspekte, mis on hädavajalikud.

Õige kandidaadi palkamine hõlmab enamat kui lihtsalt tema tehniliste oskuste ja teadmiste hindamist. Pädevustel on otsustav roll otsustamisel, kui edukaks osutub kandidaat organisatsioonides, mis kogu maailmas võitlevad oma oskuste puudujääkide kõrvaldamise nimel ja hangivad talente ebatraditsioonilistest kanalitest. Pädevuspõhine töölevõtmine on lahendus, et tagada teie jaoks õige inimene.

Projekti eesmärgid

 Projekti eesmärk on aidata noortel ettevõtjatel ja VKEdel oma ettevõtete inimressursside rakendamisel ja arendamisel. Töötajatest hoolimine personali asjakohase juhtimise kaudu arendamise kaudu on esimene samm ettevõtte jaoks, mille eesmärk on kasvada. Noored ettevõtjad, kellel puudub inimressursside haridus, saavad teavet selle valdkonna jaoks sobivate pehmete oskuste kohta OER (Open education Resources) platvormi kaudu. Lisaks saavad noored ettevõtjad nende pehmete oskuste arendamisel muid oskusi, mis on ettevõttes edukaks saamiseks hädavajalikud.

Selle saavutamiseks projektil on järgmised eesmärgid:

I Arendada ettevõtjate pehmeid oskusi inimressursside alal.

II Suurendada organisatsiooni intellektuaalset kapitali.

III Edendada ja julgustada isiklikku arengut.

IV Optimeerida uute talentide valikut ja arengut.

Outputs

IO1: Enesehindamine inimressursside pehmetes oskustes. Projekti konsortsium teeb kindlaks, millised on personalijuhtimise kõige olulisemad pehmed oskused. Eesmärk on maksimeerida ettevõtetele kättesaadavaid inimressursse ja aidata ettevõtjatel tuvastada nende põiksuunaliste pehmete oskuste tase. Noorte ettevõtjate kaasamise kindlustamisel saavad nad muid oskusi, mis on ettevõttes edukaks saamiseks hädavajalikud.

IO2: Avatud haridusressursside arendamine inimressursside pehmetes oskustes. Kui pehmed oskused on pärast intellektuaalse väljundi 1 analüüsimist tuvastatud. Projekti konsortsium valmistab ette avatud haridusressursid. Iga intellektuaalse väljundis 1 tuvastatud pehme oskuse kohta töötatakse välja üks avatud õppeallikas.

IO3: Pehmete oskuste inspireerivate edulugude väljatöötamine. Kui IO1-s on valitud pehmed oskused, valmistab projekti konsortsium välja kolm pehmete oskuste inspireerivat edulugu.

Rahastab Erasmus+ Programm

Seda projekti on rahastatud Euroopa Komisjoni toetusel. Käesolev väljaanne kajastab ainult autori seisukohti ja komisjoni ei saa vastutada selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.