Projekt

Om projektet

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) er rygraden i Europas økonomi. De repræsenterer 99% af alle virksomheder i EU. I de sidste fem år har de skabt omkring 85% af nye job og leveret to tredjedele af den samlede beskæftigelse i den private sektor i EU. Europa-Kommissionen betragter SMV’er og iværksætterånd som nøglen til at sikre økonomisk vækst, innovation, jobskabelse og social integration i EU. Dette er især vigtigt under hensyntagen til, at ifølge Eurostat går i gennemsnit mere end 60% af SMV konkurs i de første fem leveår, og det rigtige valg af personalet har meget at gøre.

De fleste af disse små virksomheder er mikrovirksomheder med mindre end 10 ansatte. Under hensyntagen til disse faktorer er valget af de rigtige medarbejdere en af de vigtigste beslutninger for en lille iværksætter, fordi chancerne for succes eller fiasko i vid udstrækning vil afhænge af de valgte mennesker. Medarbejdere er en kritisk komponent i enhver virksomhed, men selvom i store virksomheder med en bestemt HRM-afdeling er dette valg en næsten systematisk proces, i SMV’er er det endnu vigtigere. Medarbejdere er en del af leveringen af produktet og servicen. Deres præstationer, engagement og loyalitet over for jobbet er kritiske, men endnu mere i en SMV, hvor de skal dele iværksætterens lidenskab, motivation, værdier og standarder. Valget har åbenbart at gøre med tekniske kompetencer, men i en mikrovirksomhed med en mere direkte og menneskelig kontakt er der andre aspekter, der er væsentlige.

Ansættelse af den rigtige kandidat involverer mere end bare en vurdering af deres tekniske færdigheder og viden. Kompetencer spiller en afgørende rolle for at bestemme, hvor vellykket en kandidat vil være i organisationer, der globalt kæmper for at tilslutte deres færdighedshuller og indkøber talent fra ukonventionelle kanaler. Kompetencebaseret ansættelse er løsningen for at sikre, at du har den rette person til jobbet.

Projektets mål

Projektet planlægger at hjælpe unge iværksættere og SMV’er i implementeringen og udviklingen af menneskelige ressourcer i deres egne virksomheder. Omsorg for medarbejderne ved udvikling af en passende ledelse af de menneskelige ressourcer er det første skridt for en virksomhed, der sigter mod at vokse. Unge iværksættere uden uddannelse inden for HR vil modtage oplysningerne om de rigtige bløde færdigheder til dette område gennem OER-platformen (Open Educational Resources). Derudover, med udviklingen af disse bløde færdigheder, vil unge iværksættere få andre færdigheder, der er vigtige for at få succes i virksomheden.

For at opnå dette forfølger projektet Omsorg for medarbejdere følgende mål:

I At udvikle iværksætteres bløde færdigheder inden for HR.

II At øge organisationens intellektuelle kapital.

III At fremme og tilskynde til personlig udvikling.

IV At optimere udvælgelsen og udviklingen af nye talenter.

Output

IO1: Selvevaluering i bløde færdigheder inden for HR. Projektkonsortiet identificerer, hvad der er de vigtigste soft skills i Human Resources Management. Målet er at maksimere de menneskelige kapitalressourcer, virksomhederne har til rådighed og hjælpe iværksættere med at identificere deres niveau af tværgående bløde færdigheder. Ved at sikre involvering af de unge iværksættere får de andre færdigheder, der er vigtige for at få succes i virksomheden.

Click Here

IO2: Udvikling af de åbne uddannelsesressourcer i bløde færdigheder inden for HR. Når de bløde færdigheder er anerkendt efter analysen i Intellektuel output 1. Projektkonsortiet forbereder de åbne uddannelsesressourcer. Der vil blive udviklet en åben pædagogisk ressource for hver blød færdighed, der opdages i den intellektuelle output 1. 

Click Here

IO3: Udvikling af de inspirerende succeshistorier i bløde færdigheder. Med de valgte bløde færdigheder i IO1 forbereder projektkonsortiet tre inspirerende succeshistorier i soft skills i hver af de identificerede

Finansieret af Erasmus + programmet

Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der kan gøres af oplysningerne deri