FETRA

FELLOW TRAVELLERS
Soft skills for Human Resources Management in SMEs

ccf96c4a86580752c70e657ac21bb15f

Projekt titel

Fellow Travellers: Soft skills for Human Resources Management in SMEs

ff22c66b5f7d9b60ec981b2f7411ed0d

Projektets varighed

December 2020 – November 2022

Projekt ID

2020-1-DK01-KA204-075041

IO1 - Self-Evaluation in Human Resources soft skills IO2 - Development of the Open Educational Resources in human resources soft skills IO3 - Inspiring Success Stories in soft skills​

Støtter unge iværksættere i tilegnelse og udvikling af grundlæggende færdigheder og nøglekompetencer

Dette projekt er rettet mod unge iværksættere uden uddannelse indenfor HR. De bløde færdigheder til styring af menneskelige ressourcer vil hjælpe iværksættere med virksomhedens succes. En af de vigtigste faktorer for konkurrenceevne og succes hos iværksættere og SMV'er er at vide, hvordan du styrer dit personale. 

HR

At hjælpe iværksættere og SMV'er med implementering og udvikling af HR i deres egne virksomheder.

MÅL

Nye værktøjer

At udvikle nye værktøjer og metoder til støtte for nystartede virksomheder og SMV'er i enhver sektor med henblik på at forbedre deres produktivitet, konkurrenceevne og effektivitet

Høj stigning

At vise en høj stigning i positivt arbejdsmiljø, teamwork, talentudvikling, produktivitet, kreativitet og innovation

Partnerne 

Projektkonsortiet er sammensat af 6 organisationer fra 5 forskellige EU-lande (DK, ES, PT, UK og EE) i et omfattende partnerskab koordinerede af Coworking Plus, der består af en solid gruppe træningsvirksomheder med international erfaring i applikationen af bløde færdigheder i deres programmer og en stor efterspørgsel efter denne form for dannelse: GROWTHCOOP (Spanien) og Eurospeak (UK). APLOAD (Portugal) vil tilføje sit brede udvalg af kontakter med portugisiske virksomheder, mens EESTI People for People vil bidrage med sin lange erfaring i internationale og nationale uddannelsesaktiviteter. Endelig er INDEPCIE (Spanien) et uddannelsesfirma, der er specialiseret i coaching og bløde færdigheder, som vil tilføje ekspertise til programmet.

Finansieret af Erasmus +

Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der kan gøres af oplysningerne deri.