FETRA

FELLOW TRAVELLERS
Soft skills for Human Resources Management in SMEs

ccf96c4a86580752c70e657ac21bb15f

Project title

Fellow Travellers: Soft skills for Human Resources Management in SMEs

ff22c66b5f7d9b60ec981b2f7411ed0d

Project duration

Detsember 2020 – Novembrini 2022

Project ID

2020-1-DK01-KA204-075041

IO1 - Self-Evaluation in Human Resources soft skills IO2 - Development of the Open Educational Resources in human resources soft skills IO3 - Inspiring Success Stories in soft skills​

Noorte ettevõtjate toetamine põhioskuste ja võtmepädevuste omandamisel ja arendamisel

See projekt on suunatud noortele ettevõtjatele, kes pole koolitanud inimressursse. Inimressursside haldamise pehmed oskused aitavad ettevõtjatel ettevõtte edukust saavutada. Ettevõtjate ja VKEde konkurentsivõime ja edu üks olulisemaid tegureid on see, kui oluline on osata oma töötajaid juhtida.  

Inimressursid

Aidata ettevõtjatel ja VKEdel oma ettevõtete inimressursside rakendamisel ja arendamisel.

EESMÄRGID

Uued tööriistad

Uute vahendite ja metoodikate kehtestamine idufirmade ja VKEde toetamiseks mis tahes sektoris nende tootlikkuse, konkurentsivõime ja tõhususe suurendamiseks.

Suur tõus

Näita positiivse töökeskkonna, meeskonnatöö, talentide arendamise, tootlikkuse, loovuse ja innovatsiooni suurt kasvu.

Partnerid 

Projekti konsortsium koosneb 6 organisatsioonist 5 erinevast ELi riigist (Taani, Eesti, Portugal, Suurbritannia ja Hispaania) terviklikus partnerluses Coworking Plus koordineerimisel, mis koosneb kindlast koolitusettevõtete rühmast, kellel on rakenduses pikaajaline rahvusvaheline kogemus programmides pehmete oskuste omandamine ja suur nõudlus sedalaadi koolituse järele: GROWTHCOOP (Hispaania) ja Eurospeak (Suurbritannia). APLOAD (Portugal) lisab oma laiaulatusliku kontakti Portugali ettevõtetega, samal ajal kui EESTI People for People aitab kaasa oma pikaajalise kogemusega rahvusvahelises ja riiklikus koolitustegevuses. Lõpuks on INDEPCIE (Hispaania) koolitusettevõte, mis on spetsialiseerunud treeneritööle, EI-le ja pehmetele oskustele, mis lisab programmile täiendavaid teadmisi.

Rahastab Erasmus+ Programm

Seda projekti on rahastatud Euroopa Komisjoni toetusel. Käesolev väljaanne kajastab ainult autori seisukohti ja komisjoni ei saa vastutada selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.