Skills: Self-Evaluation Quiz

These quizzes will help you to identify the style that you naturally lean toward, and introduce you to alternative approaches that you might find it helpful to develop, and the occasions when they may be appropriate.

Instructions : For each question, choose one of the options below. When you are finished, you will be able to see your score along with the right answers and feedback.

Følelsesmæssig intelligens

Den generelle definition af færdigheden: 

Ifølge Oxford Languages er følelsesmæssig intelligens nøglen til både personlig og professionel succes. Følelsesmæssig intelligens er en persons evne til at identificere og håndtere egne og andres følelser. I praksis betyder dette at være opmærksom på, hvilke følelser der er til grund for vores opførelse, og hvilken effektiv det har på andre – både negativt og positivt. De fire kategorier er: selverkendelse, selvregulering, social bevidsthed og relationsstyring.  

 

Specifik definition af færdigheden: 

Følelsesmæssig intelligens er, indenfor HR, af størst betydning for at løse konflikter, coaching og motivering af andre, for at skabe samarbejde og opbygge psykologisk sikkerhed mellem teams. Det er ekstremt vigtigt at kunne styre sine følelser, især i situationer hvor folk er under pres, som når de fx giver eller modtager feedback, når der er korte tidsfrister, når de skal håndtere udfordrende relationer, ikke har nok ressourcer eller navigere gennem forandringer og fiaskoer.  

 

Referencer: 

 The Meaning of Emotional Intelligence, Institute for Health and Human Potential: https://www.ihhp.com/meaning-of-emotional-intelligence/ 

 

What is Emotional Intelligence? Video: https://www.6seconds.org/emotional-intelligence/  

 

Emotional Intelligence in Leadership: https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_45.htm  

 

What is Emotional Intelligence?, Kendra Cherry, 3rd June 2020: https://www.verywellmind.com/what-is-emotional-intelligence-2795423 

 

Emotional Intelligence in Psychology Today: https://www.psychologytoday.com/intl/basics/emotional-intelligence 


Talent og Team Ledelse

Den generelle definition af færdigheden: 

Ifølge Chartered Institute of Personnel Development, er talentledelse at systematisk tiltrække, identificere, udvikle, engagere, fastholde og ansatte personer af særlig værdi for virksomheden. Det kan både være på baggrund af deres potentiale eller fordi de har en kritisk rolle. Det er en løbende proces der har til formål at anvende individuelles styrker til fordel for hele teamet – hvad end det er spillere på et sportshold eller ansatte i en virksomhed.  

 

Specifik definition af færdigheden: 

Talent -og teamledelse involverer ansættelser og vedligeholdelse af arbejdsstyrken for at sikre virksomhedens succes. Det er deres opgave at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads, at ansætte de rette personer, og at være behjælpelig med personlig og professionel udvikling af de ansatte. Det er vigtigt at virksomheden har en talent -og teamledelses strategi som en del af deres HR-politik. At lede talenter kan sammenlignes med at lede et team: alle medarbejdere bør have en rolle, hvor de kan bruge deres styrker og forbedre deres svagheder. Det vil fremme virksomhedens vækst, hvis man laver en langsigtet strategi for dette og tilpasser løbende. 

 

Referencer: 

Heathfield, S. M. (2021, February 26). Why Talent Management Is an Important Business Strategy. The Balance Careers. https://www.thebalancecareers.com/what-is-talent-management-really-1919221  

 

Valamis. (2021, April 9). What Is Talent Management? Model, Strategy, Process. https://www.valamis.com/hub/talent-management 

 

Weeks, A. (2020, November 23). Talent Management | Factsheets. Chartered Institute for Personnel Development. https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/resourcing/talent-factsheet#gref 

 

Westfall, B. (2021, January 28). What Is Talent Management, and How Is It Different From HR? Capterra. https://blog.capterra.com/what-is-talent-management-and-how-is-it-different-from-hr/ 


Kommunikation

Den generelle definition af færdigheden: 

’Kommunikation’ er evnen til at – direkte eller indirekte – udveksle informationer, budskaber og meddelelser mellem personer eller grupper uden misforståelser. Kommunikation kan formidles ved brug af forskellige medier – verbalt, visuelt, hørelse eller fysisk.   

 

Den specifikke definition af færdigheden: 

’HR Kommunikation’ er evnen til at videregive virksomhedens politikker, mål, visioner, kultur og værdier til ansatte og fremtidige ansatte. Derudover også evnen til at sikre skarp og målrettet kommunikation med de ansatte, og at disse føler sig hørt i virksomheden.   

 

Referencer: 

Sonya Krakoff, “Human Resource Management Skills: Key HR Skills and Competencies”, https://online.champlain.edu/blog/human-resource-management-skills  (retrieved July 2021) 

  

“The importance of Leadership Communication in 2021”, https://sprigghr.com/blog/leaders/the-importance-of-leadership-communication-in-2021/  (retrieved July 2021) 

  

Luthra, A. & Dahiya R., “Effective Leadership is all About Communicating Effectively: Connecting Leadership and Communication”, International Journal of Management and Business Studies, 5(3) (Sept. 2015) 


Lederskab

Den generelle definition af færdigheden: 

‘Lederskab’ er evnen til at påvirke en organiseret gruppe til at formulere og arbejde hen imod opfyldelsen af bestemte mål.  

 

Den specifikke definition af færdigheden: 

’HR (menneskelige ressourcer) Lederskab’ er evnen til at integrere hver enkelt medarbejders behov og personlige kompetencer tilpasset virksomhedens vision. Færdigheden handler også om evnen til at ansættelse og rekruttering af nyt personale, der bedst vil bidrage til arbejdsmiljø og -effektivitet, samt være en fortaler for nødvendige forandringer. 

 

Referencer: 

Kevin Kruse, “What is Leadership?” https://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2013/04/09/what-is-leadership/?sh=1c455fe95b90  (retrieved July 2021) 

  

Sonya Krakoff, “Human Resource Management Skills: Key HR Skills and Competencies”, https://online.champlain.edu/blog/human-resource-management-skills  (retrieved July 2021) 

  

“The importance of Leadership Communication in 2021”, https://sprigghr.com/blog/leaders/the-importance-of-leadership-communication-in-2021/  (retrieved July 2021) 

  

Luthra, A. & Dahiya R., “Effective Leadership is all About Communicating Effectively: Connecting Leadership and Communication”, International Journal of Management and Business Studies, 5(3) (Sept. 2015) 


Fleksibilitet/Kreativitet

Den generelle definition af færdigheden: 

’Fleksibilitet’ er evnen til at hurtigt tilpasse sig kortvarige ændringer, så man kan effektivt håndtere uventede problemer og opgaver. Det involverer typisk at løbe ind i et problem og at være i stand til at foreslå løsninger til dette.  

 

Kreativitet er evnen til at skabe noget nyt, overraskende, hidtil uset. Kreative mennesker er i stand til at se tingene fra et andet perspektiv og få nye og anderledes ideer.  

 

Den specifikke definition af færdigheden: ’Arbejdspladsfleksibilitet’ handler om viljen og evnen til at tilpasse sig forandringer – især dem der omhandler arbejdsprocedurer. Et eksempel kan være, at en fleksibel leder vil muligvis lade medarbejdere arbejde hjemmefra eller organisere andre ting for at skabe et optimalt og tilfredsstillende arbejdsmiljø for de ansatte.  

 

Kreativitet på arbejdspladsen kan inkludere at skabe nye måder hvorpå effektivitet og produktivitet kan strømlines. Kreativitet skaber bedre samarbejde, samt evnen til både at tiltrække og beholde medarbejdere og fremme problemløsning.  

 

Referencer: 

Professional skills you need to nail: flexibility 

  

How to be flexible on the workplace   https://www.mindtools.com/pages/article/flexibility-at-work.htm    

  

  

  

What is creativity? 

  

Why is creativity important in the workplace? 

  


Organisatoriske færdigheder og tidsstyring

Den generelle definition af færdigheden: 

’Organisatoriske færdigheder’ er evnen til at skabe struktur og orden, prioritere opgaver, samt arbejde effektivt mod vedkommendes mål.  

 

Tidsstyring er evnen til at have overblik og overskud, så du altid arbejder med de vigtigste ting, er effektiv og føler overskud på din arbejdsplads. Det inkluderer også evnen til at prioritere arbejdsopgaver og opretholde en sund balance mellem arbejde og fritid.  

 

Den specifikke definition af færdigheden: 

’Organisatoriske færdigheder’ involverer opretholdelsen af et ordenligt arbejdsmiljø, overholde deadlines og at god kommunikation med kollegaer. Det er vigtigt at opsætte mål, planlægge, prioritere, uddelegere, dokumentere, samt alt andet der skaber orden i din arbejdsproces -og opgaver for at opnå et højt organisatorisk niveau.    

 

Mindre virksomheder er nødt til at maksimere deres arbejdstid for at kunne vokse, men stadig løse arbejdsopgaver og nå deres mål indenfor tidsrammen. Det er vigtigt at kunne administrere din tid optimalt, fordi det hjælper dig til at bevare din energi og ro i et tempofyldt miljø. Tidsstyring fremmer præstation og selvsikkerhed, samt reducerer stress.  

 

Referencer:  

Organizational Skills: Definition & Examples for Your Resume https://zety.com/blog/organizational-skills   

  

What are organizational skills (with examples) https://www.indeed.com/career-advice/career-development/organization-skills   

  

11 organisational skills that every smart leader needs https://www.lifehack.org/818973/organizational-ability     

  

The importance of time management: tips for boosting your productivity https://www.freshbooks.com/hub/productivity/importance-of-time-management


Motivation

Den generelle definition af færdigheden: 

’Motivation’ er en indre tilstand som aktiverer, styrer og fastholder en persons adfærd mod et bestemt mål eller afslutning. Det er den indskydelse, der får vedkommende til at udføre bestemte handlinger og fortsætte indtil gennemførelse. Motivation er det der giver adfærd energi og en retning – det er årsagen til al adfærd. Motivation er en proces med flere stadier. I begyndelsen forventer vedkommende, at han/hun vil føle sig tilpas (eller ikke længere føle sig utilpas), hvis han/hun opnår et mål. Derefter vil vedkommende aktivt arbejde hen imod målet. På vej mod målet vil de løbende evaluere, om de er på rette vej eller ej, fx ved feedback om ydeevne. Til sidst kan de høste frugten af deres arbejde.  

 

Den specifikke definition af færdigheden: 

’Medarbejder motivation’ inkluderer alle virksomhedens handlinger for at positivt påvirke deres ydeevne. Det bedste resultat opnås ved konstant produktivitet, samt når medarbejdere involverer sig i virksomhedens mål. Dette viser, at medarbejderne føler sig komfortable på deres arbejdsplads. Motiverede medarbejdere, der også føler sig forbundet til deres arbejdsplads, udviser højere ydeevne, er mere innovative og kan bedre modstå stress.  

 

Referencer:  

 Emotional Intelligent.1995 by Daniel Goleman. 


Empati

Den generelle definition af færdigheden: 

’Empati’ er en nøglekompetence indenfor følelsesmæssig intelligens, der kommer til udtryk i kommunikation og relation med andre. Intentionen med empati er at forstå følelser og at objektivt kunne forstå, hvad et andet individ føler.   

 

Den specifikke definition af færdigheden: 

’Empati’- eller mangel på samme – kan påvirke arbejdsrelationer, og det er derfor vigtigt at vide, hvordan man udviser empati i virksomhedsmiljøet. Empati kan udvikle tættere bånd i virksomheden. At udvise empati vil have en positiv effekt for relationen med ansatte og samarbejdspartnere, fordi det forbedrer kommunikation og relationer. Empati fører til mere tryghed på arbejdet og skaber mere flydende relationer, som resulterer i højere produktivitet og et bedre arbejdsmiljø. Når man gør en indsats i at forstå sine medmennesker og sætte sig i deres sko, så bliver det meget nemmere at generelt opnå enighed.  

 

Referencer:  

Emotional Intelligent.1995 by Daniel Goleman. 


Konfliktløsning

Den generelle definition af færdigheden: 

Konfliktløsning’ er en måde hvorpå to eller flere parter kan finde en fredelig løsning på en uenighed blandt dem. Uenigheden kan være personlig, økonomisk, politisk eller følelsesmæssig.  

 

Når en uenighed opstår, er det oftest bedst at bruge forhandling som en metode til at løse uenigheden. Forhandlingsmålene er som følger: 

 

  • At finde en løsning alle parter er enige i 

  • Hurtigst muligt arbejde hen imod en løsning  

  • At forbedre, ikke forværre, forholdet mellem parterne i konflikt 

Konfliktløsning gennem forhandling kan være godt for alle involverede parter.  

 

Den specifikke definition af færdigheden: 

’Konfliktløsning’ er processen hvoraf to eller flere parter finder en fredelig løsning til en uenighed blandt dem. På arbejdspladsen kan der være forskellige slags konflikter:  

  • Konflikter kan opstå blandt kollegaer, ledere og ansatte, tjenesteudbydere og deres klienter eller kunder osv. 

  • Konflikter kan også opstå blandt grupper, såsom ledelse og arbejdsstyrke, eller blandt hele afdelinger.  

En tidlig indgriben fra personaleledelsen kan medvirke at konflikten bliver løst på et tidligt stadie.  

 

Referencer: 

Harvard Law School. "What is Conflict Resolution, and How Does It Work?" https://www.pon.harvard.edu/daily/conflict-resolution/what-is-conflict-resolution-and-how-does-it-work/  


Beslutningstagning

Den generelle definition af færdigheden: 

Beslutningstagning’ kan defineres som processen i at finde den rette og mest effektive fremgangsmåde blandt to eller flere valgmuligheder, hvorpå det ønskede resultat opnås. Ofte har både interne og eksterne faktorer indflydelse på beslutningtagningsprocessen. For at opnå det bedste resultat er det er vigtigt ikke at glemme formålet.  

 

Den specifikke definition af færdigheden: 

’Ledelsesprocesser er baseret på beslutninger. Beslutninger er vigtige for både at håndtere problemer, men også for at få fuld udnyttelse af de muligheder, der til rådighed. Gode beslutninger reducerer kompleksiteter og usikkerheder i organisationskulturen.  

 

Ifølge P. F. Drucker, ”alt hvad en leder gør, gøres gennem beslutningstagning”. Alt der omhandler planlægning, organisering, retning, koordinering og styring afklares af ledelsens beslutninger, og derefter udført i praksis af virksomhedens operatører. 

 

Referencer: 


Aktiv lytning

Den generelle definition af færdigheden: 

’Aktiv lytning’ har til formål at forstå, hvad den anden mener for at skabe større gensidig forståelse og optimere kommunikationsprocessen.  

 

Den specifikke definition af færdigheden:  

’Aktiv lytning’ er evnen til at lytte – ikke kun fremføre egne synspunkter. Det er vigtigt at være nærværende og signalere et åbent og imødekommende kropssprog. Den talende får dermed et refleksionsrum, hvor vedkommende selv kan få øje på de løsninger, der føles rigtige i situationen. Det er vigtigt at holde sig til dialogen frem for diskussionen. Aktiv lytning er altafgørende for en god HR afdeling og især også for at opnå succes i små og mellemstore virksomheder (SMV). 

 

Referencer: 

Krauss, R. M., & Morsella, E. (2000). Communication and conflict. In M. Deutsch & P. T. Coleman (Eds.), The handbook of conflict resolution: Theory and practice (p. 131–143) San Francisco: Jossey-Bass. 

 


Engagement

Den generelle definition af færdigheden: 

‘Engagement’ er evnen til at være oprigtigt interesseret i en bestemt idé, emne, opgave eller udførelse, med fokus på at opnå det bedste resultat. En engageret person er en der bruger alle kræfter på at opnå deres mål.  

 

Den specifikke definition af færdigheden: 

’Engagement’ er er en blød kompetence der understøttes af ansvar, omhu og vedholdenhed. En engageret person er en der opretholder sit ansvar, udviser effektiv dedikation til opgaven, og ikke giver hurtigt op i modgang. På denne måde er engagement også koblet sammen med problemløsning – en anden brugbar færdighed til at opnå sine mål. Denne bløde kompetence er derfor også meget vigtig for HR ledelse og succesfulde SMV’er, fordi at resultater skabt gennem engagement altid er bedre end dem uden – også selvom der er plads til forbedringer.  

 

Referencer: